Kilsyth Rangers vs Lanark United

Kilsyth Rangers vs Ardrossan Winton Rovers

Kilsyth Rangers vs St. Roch’s

Kilsyth Rangers vs Glasgow Perthshire

Kilsyth Rangers vs Neilston

Kilsyth Rangers vs Drumchapel United

Kilsyth Rangers vs Petershill