Kilsyth Rangers vs Glenvale

Kilsyth Rangers vs Larkhall Thistle

Kilsyth Rangers vs Yoker Athletic

Kilsyth Rangers vs St. Anthony’s

Kilsyth Rangers vs Thorniewood United

Thrniewood won 6-5 on Penalties

Kilsyth Rangers vs Lanark United

Kilsyth Rangers vs Arthurlie

Kilsyth Rangers vs Ardrossan Winton Rovers

Kilsyth Athletic vs Campbeltown Pupils

Kilsyth Rangers vs St. Roch’s